Painting Holland Groep | Online versie nieuwsbrief
 
Nieuwsbrief oktober 2018
 
Beste relatie/collega,

Vier keer per jaar delen wij graag een aantal van onze activiteiten, innovaties en nieuwtjes met u.
In deze editie schenken wij aandacht aan het verstevigen van de galerijvloeren van 5 flats in Zaandam en komt het gebruik van Ventistone afdekkers bij een VvE in Amsterdam Nieuw West aan bod. Verder brengen wij u op de hoogte van onze werkzaamheden aan een VvE in Amsterdam Oost en als laatste project vertellen wij u over de beoordelingen van bewoners van de flat Brandaris te Zaandam.
Naast deze projecten vertellen wij u graag meer over hoe wij onderwijsinstellingen kunnen ontlasten en berichten wij u over het gebruik van de Renovatieapplicatie. Ook onze nieuwe medewerkers komen aan bod en als laatst vertellen wij u over de stand van zaken m.b.t. een aantal van onze certificeringen. Maar we beginnen met u te attenderen op de verhoging van het btw-tarief van 6% naar 9%.

Wij wensen u veel leesplezier.


 
Nu nog profiteren
 
Het kabinet wil het lage btw-tarief per 1 januari 2019 verhogen van 6% naar 9%. Staatssecretaris Snel heeft toegezegd dat het verlaagde btw-tarief van 6% wel kan worden gehanteerd voor prestaties die vóór 1 januari 2019 worden vooruitbetaald, maar die pas in 2019 zullen plaatsvinden. Er is geen overgangsrecht opgenomen. Schilderen en isoleren van woningen valt ook onder deze regeling.

Wilt u nog profiteren van het lage BTW tarief? Neem dan met ons contact op, wij denken graag met u mee.


 
Projecten uitgelicht
Verstevigen van uitkragende galerijvloeren van 5 VvE’s
Leverkruidweg te Zaandam
 
Onze betonafdeling heeft voor de bouwvak de opdracht gegund gekregen om de galerijvloeren van 5 flats aan de Leverkruidweg in Zaandam te versterken. Zodra de vergunning door de gemeente afgegeven is en het onderzoek van de betonsterkte gereed is, kunnen wij aan de slag.

Door middel van het aanbrengen van koolstof lamellen gaan wij de vloeren voorzien van extra draagkracht. De flats zijn alle 5 VvE’s die in beheer zijn bij Munnik VvE beheer.

Heeft u vastgoed in uw bezit of beheer waarbij de veiligheid van de uitkragende galerij- en/of balkonvloeren onvoldoende is vastgesteld? Wilt u de galerijen en balkons laten onderzoeken of weet u al dat de vloeren verstevigd dienen te worden? Neemt u dan contact met ons op. Wij vertellen u graag over het onderzoek, de werkwijze, de kosten en mogelijke oplossingen.

 
VvE Johan Basiushof te Amsterdam Nieuw West
 
Wij zijn bezig met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de Ewoud Worststraat en Wigbolt Ripperdastraat. De houtenkozijnen aan de voorzijde van de woningen worden door ons met gebruik van een hoogwerker geschilderd. Door de ligging (zonkant) en het type hout zijn de onderdorpels op meerdere plekken gescheurd.

Om de ondergrond te beschermen, worden op ons advies Ventistone afdekkers / neuslatten aangebracht. De van geperst steenwol gemaakte afdekkers verlengen de schildercyclus en verminderen de kans op houtrot aanzienlijk. Een stukje verduurzaming waar wij graag over adviseren. Naast de kozijnen van de woningen schilderen wij het plafond van de hoofdentree, het hoofdtrappenhuis en wordt divers kitwerk door ons vernieuwd.
Deze VvE is administratief in beheer bij NEWOMIJ. Voor het planmatig onderhoud verzorgt Van Roemburg VvE-beheer de voorbereiding en toezicht.

 
Totaal onderhoud aan de VvE Hofmeyerstraat 2 t/m 14 en
Tugelaweg 114 t/m 151 te Amsterdam
 
Eind augustus zijn wij begonnen met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan deze VvE in Amsterdam Oost. Een mooi voorbeeld van wat wij als totaal onderhoudsbedrijf kunnen betekenen voor een VvE die aan meer dan alleen schilderonderhoud behoefte heeft.
 
Zo voeren wij hier het buitenschilderwerk aan de houtenpuien, de metalen hijsbalken, de buitentrap, de doorvalbeveiliging, de hekwerken, de balkonschermen en deurbeugels uit. Door ons wordt de het schilderwerk aan de binnenzijde van de trappenhuizen meegenomen en wij herstellen waar nodig het metsel- en voegwerk en de raamdorpelstenen. Verder wordt door ons het aanwezige houtrot gesaneerd en zorgen wij ook voor de nodige betonreparaties en vervangen wij de postkasten en de hemelwaterafvoeren.
De VvE is in beheer bij Ymere VvE beheer. Zoals wij gewend zijn bij het werken voor woningcorporaties, werken wij hier ook op basis van vooraf vastgestelde prestatie-eisen.

Benieuwd wat wij nog meer voor VvE’s kunnen betekenen? Neem dan hier een kijkje of neem direct met ons contact op.

 
Goede beoordeling flat Brandaris te Zaandam
 
Wij hebben via onze social media kanalen en onze website meerdere keren iets over onze werkzaamheden aan deze flat vermeld. Onze publicaties treft u hier en hier aan.

Wij willen de bewoners en de huismeester van de flat hartelijk danken voor hun medewerking. Mede dankzij hun is dit project een succes geworden. Wij zijn het meest trots op de hoge respons en goede beoordelingen die wij van de bewoners hebben ontvangen. Het gemiddelde cijfer dat wij gescoord hebben op dit project is een 8,8 op een schaal van 1 tot 10, waarbij maar liefst 60% van de in totaal 384 woningen meegewerkt heeft aan het bewonerstevredenheidsonderzoek.
Tevreden bewoners dat is waar wij het voor doen.


 
Innovaties
 
Adviseren en ontlasten van onderwijsinstellingen
 
Als bouw- en onderhoudsspecialist zien wij het als taak om onderwijsinstellingen zoveel mogelijk te ontlasten met het technisch beheer van hun vastgoed. Wij merken dat onze opdrachtgevers zich steeds meer willen richten op hun kernactiviteiten en minder belast willen zijn met het onderhouden van hun vastgoed.

Om hier gehoor aan te geven hebben wij sinds kort een adviseur in de arm genomen met de expertise in huis om schoolbesturen te ondersteunen bij subsidieaanvragen. Met onze kennis op het gebied van bouwen, onderhouden, renoveren, verduurzamen en energetisch opwaarderen kunnen wij u helpen met het begroten van bouwactiviteiten. Daarnaast willen wij Resultaat Gericht met scholen gaan Samenwerken. Op deze manier nemen wij de zorg voor uw vastgoed uit handen.

Geïnteresseerd hoe wij u kunnen assisteren met betrekking tot subsidieaanvragen of kunnen ontzorgen door onze manier van Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud, neemt u dan met ons contact op.

 
Slimmer, sneller en overzichtelijker
 
 
Sinds een half jaar zijn wij voor onze houtrot inventarisatie gaan werken met de Renovatieapplicatie. De Renovatieapplicatie is ontstaan uit ervaring in praktijksituaties, de applicatie helpt ons bij het inventariseren, registreren, offreren, factureren en bijvoorbeeld manuur-registraties op basis van eenheden en eenheidsprijzen.
Meer informatie over de Renovatieapplicatie treft u aan op de website.


 
Personeel & Organisatie
 
Nieuwe aanwinsten
 
Mounir Terzi, Rick Koene, Paul Mandersloot, Mark Jabro, Tim Renders en Krishen Atwarie zijn de afgelopen maanden bij ons vast in dienst gekomen of aan de slag gegaan. 

Half september hebben wij Mounir Terzi een vaste aanstelling aangeboden. Mounir is werkzaam als calculator/werkvoorbereider voor onze bouwafdeling. Mounir heeft in een jaar bewezen een aanwinst te zijn voor ons bedrijf. Mounir is jong, leergierig en ambitieus - een combinatie die wij graag inlijven.

Vanaf maandag 24 september is Rick Koene bij ons aan de slag gegaan als projectleider bij onze betonafdeling. Rick heeft 13 jaar ervaring in de branche opgedaan. Rick heeft ervaring als betonreparateur, uitvoerder, werkvoorbereider en projectleider en is een welkome versterking voor onze betonafdeling.

Bij onze bouwafdeling is met ingang van 1 juli 2018 Paul Mandersloot in dienst gekomen. Paul is een zelfstandig werkende timmerman en heeft al vele jaren ervaring. Paul is inmiddels alweer een poosje, naar ieders tevredenheid, bij ons werkzaam.

Mark Jabro is per 13 augustus 2018 in dienst gekomen bij onze schilderafdeling. Mark heeft ons bedrijf leren kennen toen hij in 2016 met de opleiding niveau 2 begon via Espeq. Mark is een leergierige collega en heeft veel in zijn mars.

Bij de start van het nieuwe schooljaar zijn wij het leerbedrijf geworden van Tim Renders. Tim is in september 2018 met de opleiding schilder niveau 1 begonnen via Espeq. Vorig schooljaar (2017 – 2018) heeft Tim 3 dagen per week stage gelopen om te kijken of het vak ‘schilder’ voor hem een goede keuze zou zijn. De 3 dagen dat Tim bij ons stage liep was via zijn school De Faam.

Op 1 juni van dit jaar is Krishen Atwarie ons ook komen versterken. Krishen is momenteel nog in dienst via het uitzendbureau en is als administratieve kracht bij ons werkzaam. Tot nu toe zijn wij zeer tevreden over Krishen.

 
Certificeringen

VGO-keur audit
Op dinsdag 9 oktober wordt door certificerende instelling KIWA bij ons de audit afgenomen voor het VGO-keur. Wij hebben ons goed voorbereid en zijn klaar om te laten zien dat wij beschikken over alle competenties om Resultaat Gericht te kunnen Samenwerken met opdrachtgevers en overige ketenpartners. Nu al benieuwd naar de voordelen van Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud? Klik dan hier.

 
Uw vastgoed in vertrouwde handen
 
 
De kwaliteitseisen in de bouw komen steeds hoger te liggen. Het is er ons aangelegen om steeds beter, efficiënter en slimmer te bouwen. Daarnaast vragen onze opdrachtgevers om gegarandeerde kwaliteit en betrouwbaarheid van een constructie.
Om hier op in te spelen voeren wij al jaren het KOMO procescertificaat op basis van de BRL 3201. Op 22 augustus 2018 is onze betonafdeling door keuringsinstantie KIWA wederom beoordeeld op ons proces van het technisch repareren en beschermen van beton en tevens op esthetische betonreparaties.
Met het vernieuwde certificaat tonen wij aan dat wij werken volgens de CUR-aanbevelingen en de leidraad van het KOMO procescertificaat BRL 3201 deel 1 'Het technisch repareren en beschermen van beton'.

 
Bent u geïnteresseerd geraakt naar wat wij voor u kunnen betekenen of wilt u meer informatie over één van de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, neemt u dan met ons contact op.

Met vriendelijke groet,
Painting Holland Groep
 
Sluispolderweg 5
1505 HJ Zaandam
075-631 31 60
info@paintinghollandgroep.nl