Nederlands
Onderhoud Staatsliedenbuurt in Amsterdam Westerpark
S_Van beuningen.pngIn de Staatsliedenbuurt in Amsterdam Westerpark zijn wij onderhoud aan het uitvoeren voor Rochdale aan het huurcomplex aan de Van Beuningenstraat 94-110, Van Hogendorpstraat 117-119 en Fannius Scholtenstraat 87-89....

Maart 2018
 
In de Staatsliedenbuurt in Amsterdam Westerpark zijn wij onderhoud aan het uitvoeren voor Rochdale aan het huurcomplex aan de Van Beuningenstraat 94-110, Van Hogendorpstraat 117-119 en Fannius Scholtenstraat 87-89. Het schilderwerk aan de binnenzijden van de trappenhuizen en bergingsgangen wordt op dit moment door ons uitgevoerd. Naast al het houtwerk worden ook de wanden en onderkanten van de trappen meegenomen. Zodra de binnenzijde gereed is en het weer het toe laat, pakken wij ook de voor- en achtergevel aan. Coenraad van Beuningen (1622-1693) was tussen 1669 en 1684 meerdere keren burgemeester van Amsterdam. Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834) was samen met Limburg van Stirum en Van der Duijn lid van het `Driemanschap’ dat de komst van het Koninkrijk Holland voorbereidde. Van Hogendorp wordt beschouwd als een van de grondleggers van de Nederlandse Grondwet van 1814. Cornelis Anthony Fannius Sholten (1767-1832) was rechtsgeleerde, staatsman en lid van de Maatschap der Nederlandse Letterkunde en werkte o.a. samen met Van Hogendorp.
 
© 2018 Painting Holland Groep
PAINTING HOLLAND GROEP
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
DIRECT NAAR
Nieuws
Nieuwsbrieven
Vacatures
Links
Downloads
CONTACT
Contactgegevens
SIGNUP
Op de hoogte blijven?
Schrijft u zich dan hier in
voor onze nieuwsbrief.